Artık Esnaflarda İşsizlik Parası Alabilecek

Son zamanlarda çalışma hayatını kolaylaştıran, işsizliği azaltan aslında yaşantımızı ve çalışma hayatımızı iyileştiren kanunlar peşpeşe çıkarılmaktadır. Bunlardan biriside Özel sektör işverenlerini ve GSS primi ödeyen bireyleri yakından ilgilendiren 08.03.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6824 sayılı torba kanundur.

Bu kanunla işyeri sahibi olanlar için Esnaf ve Ahilik Sandığı, teşvikler ve GSS primleri yüksek olan kişiler için rahatlatıcı maddeler bulunmaktadır.

A. Esnaf Ahilik Sandığı

01.08.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığı ile Esnafın iflası ya da iş yerini kapatmak zorunda kalması halinde işsizlik maaşı alabilecek.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen madde ile,

Bir işyerinde hizmet akdi ile çalışmayan kendi adına işyeri olan çalışan, Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacaktır.

İsteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsam dışındadır.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunludur.

Hâlen faaliyette olanlar 01.01.2018 de,

Faaliyetine 01.01.2018 tarihinden sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olurlar.

Esnaf Ahilik Sandığı Ödemeleri

Esnaf Ahilik Sandığı primi.

Sigortalının prime esas günlük kazançlarından,

%2 sigortalı

%1 Devlet payı

olarak alınır.

Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamaz. (2017 yılı için max. 71,10 TL)

Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi hâlinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile Devlet payı iade edilmeyecektir.

Esnaf Ahilik Sandığına ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilecek.

Ödenecek İşsizlik Ödeneği ve Alma Şartları

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısına ödenecek işsizlik ödeneği sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının %40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.

İşsizlik ödeneği alabilmesi için sigortalılığın sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışılmış olunmalıdır. Ayrıca son üç yıl içinde ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara;

a) 600 gün faaliyetini sürdüren ve primi ödemiş olanlara 180 gün,

b) 900 gün faaliyetini sürdüren ve primi ödemiş olanlara 240 gün,

c) 1080 gün faaliyetini sürdüren ve primi ödemiş olanlara 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilir.

Ödenek başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır ve her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenir.

Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden sadece damga vergisi kesilir. Ayrıca Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başka bir kesinti yapılmaz.

Sigortalı, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar faaliyetine başlarsa ödenek kesilir, fakat yeniden faaliyetine son vermesi durumunda, daha önce hakettiği ödeneği süresini dolduruncaya kadar almaya devam eder.

Sigortalı, iflas istemiyle mahkemeye başvurulmuşsa veya işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığı sona ermişse, sigortalılığının sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde İşkur’a başvurarak çalışmaya hazır olduğunu kaydettirmesi gerekir. Prim ödeme koşullarını sağlamış olması ve prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması kaydıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği almaya hak kazanır.

Sigortalı, sigortalılığı sona ermeden önce en fazla 90 günlük süreye ilişkin Esnaf Ahilik Sandığı prim borcu varsa alacağı ödenekten bu borç tahsil edilir, geri kalan ödenekten ise yararlanmaya devam eder.

Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

İLETİŞİME GEÇİN.

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

buy essays online coursework writing help explanatory essay dissertation abstracts writing services college essay writing help research paper thesis best essay writing service reviews law essays uk help with dissertation writing college essay writers for pay essay proofreading service essay write easy essay writing buy college papers online custom essay