Hakkımızda

4857 sayılı iş kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu ve çalışma hayatında muhatap olduğumuz diğer kanunlar ile yeni çalışma türleri ve iş ilişkileri geliştirilmiş, işin düzenlenmesiyle ilgili yeni modeller ve uygulamalar ortaya çıkmış, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda yeni çözümler getirilmiştir ve işverenlere maliyet azaltıcı yeni teşvikler uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kanunlar kapsamında İşletmelere; Teşvikler konusunda, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında, İşe Alım ve İşten çıkış işlemlerinde, İnsan Kaynakları konusunda, Bordrolama konularında danışmanlık yapılır.

Bunun yanında sürekli değişen İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı hakkında Eğitimler verilir.

iletişime geçin.

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.