Denetim Hizmetleri

Personel işe başladığı andan itibaren tüm iş ve işlemleri çalışma mevzuatını düzenleyen yasalara uygun olmak zorundadır.Personelin daha verimli çalışması, işverenin maddi ve manevi bedel ödemesinin önüne geçilmesi, devlet kurumları ile karşı karşıya gelinmemesi için işçi-işveren arasındaki bilgi ve belgeler yasalara uygun olmalı, belirli sürelerle denetimleri yapılmalı ve yönetime raporlar halinde sunulmalıdır.

kurumsal

  • Özlük dosyalarının kontrolü,
  • İşçi ve işveren arasındaki işlemlerin kanun mevzuatına uygunluğu,
  • İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda denetim yapmak, yönetime raporlamak.
iletişime geçin.

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.