İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları yönetimi iki temel felsefe üzerine kurulur.

  1. İşletmenin hedefleri doğrultusunda insan gücünün doğru kullanılması.
  2. Personel gereksinimlerinin karşılanması ve gelişimlerinin sağlanması.

İnsan Kaynakları yönetiminin ilk amacı, insan gücünü en etkin ve en verimli şekilde çalıştırmaktır. Bu nedenle işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan personelin işe alınmasından çıkarılmasına kadar insan kaynakları yönetimi, personel sorunlarının çözümünde etkili yol ve yöntemleri içeren, bütün bu eylemleri kapsama alan bir işlevdir.

Sunduğumuz Hizmetler

  • Personel bulma ve seçme,
  • İş analizleri ve görev tanımlarının hazırlanması,
  • İş mevzuatı, bordro ve özlük ile ilgili altyapının kurulması,
  • İnsan kaynakları planlaması,
  • Eğitim yönetim sisteminin kurulması,
  • Şirket politikalarına uygun yönetmelik ve talimatların hazırlanması.
iletişime geçin.

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.