İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Çalışma hayatı yasalarla düzenlenmiştir. Günlük iş süresinin sınırlanması, ara dinlenmesi, maden ocaklarında çocukların ve kadınların çalıştırılmaması, ücretin para ile ve düzenli bir biçimde ödenmesi, izinler, aylık sigorta primlerinin yatırılması, genel sağlık sigortasından yararlanması gibi hem işçiyi hem de işvereni ilgilendiren çalışma hayatının olmazları kanunlarla korunmaktadır.

Çalışma hayatımızı düzenleyen İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası konularında sürekli değişiklikler yaşanmakta, yasalar hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenmektedir.

Sürekli değişmekte olan yasaların işçi ve işverene yansımaları konusunda desteklerimiz devam etmektedir.

kurumsal

 • İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerin yazılı olarak en kısa zamanda iletilmesi,
 • Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri,
 • İşe alma ve işten çıkarma sürecinde danışmanlık,
 • İş yeri iç yönetmeliği,
 • İş akdi fesih süreci,
 • İş yeri devir ve birleşmeleri,
 • Fesih, ihbar, kıdem, yıllık izin gibi uygulama ve mevzuata uygunluk danışmanlığı,
 • İşçi işveren uyuşmazlıklarında iş mevzuatı uyarınca hukuki destek sağlamak,
 • İkale sözleşmeleri ile iş akdi sonlandırma,
 • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda avukatlık desteği verilmesi,

bireysel

 • Fesih, ihbar, kıdem, yıllık izin gibi uygulama ve mevzuata uygunluk danışmanlığı
iletişime geçin.

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.